Biodiversitat

Pel què fa al valor natural de l’espai, destacar que les muntanyes de l’Ordal són considerades d’alt interès natural i estan incloses al PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya) i a la Xarxa Natura 2000 per la seva biodiversitat. Això els confereix una protecció especial.